CELSA – otevření nové výzvy 2024

Štítky

CELSA RESEARCH FUND: COLLABORATIVE RESEARCH PROJECTS – NEW CALL 2024

CELSA podpoří podle předpokladů 10–12 nových projektů spolupráce mezi CELSA výzkumníky. Univerzita Karlova podpoří v této výzvě až tři projekty a na každý přispěje RUK částkou maximálně 30 000 EUR. RUK nijak nelimituje, co lze hradit (vše na čem se výzkumníci v projektu dohodnou), mimo investiční náklady a občerstvení. 

Interní pokyny – prosíme všechny zájemce o zaslání kompletních návrhů projektů nejpozději do pondělí 11. 12. 2022 na e-mail @email.

Pokud budete v tu dobu projekt teprve dopracovávat, pošlete prosím alespoň rozpočet a draft projektu, kompletní návrh projektu pak po jeho odevzdání. V případě zájmu o feedback k vaší projektové žádosti se na nás rovněž neváhejte obracet, ale s větším předstihem. 

Úspěšné projekty začnou 1. 10. 2024. 

Počet žádostí za fakultu není limitován. 

Zadávací dokumentaci najdete zde.

I v případě, že je PI z jiné univerzity než z KU Leuven, je projekt podáván vždy výzkumníkem z KU Leuven, protože projektová žádost prochází přes jejich interní systém, do kterého nemáme přístup. 

Vytvořeno: 18. 9. 2023 / Upraveno: 22. 9. 2023 / Mgr. Lucie Týfová