AIA přijímá žádosti o stipendia do Mexika

Štítky

Akademická informační agentura (AIA) přijímá do 23. června 2023 žádosti stipendií pro studijní a výzkumné pobyty v Mexiku. Nabídka je určená pro studenty bakalářských, magisterských i doktorských programů.

Délka pobytu je 5 až 10 měsíců, zahájení pobytu v rozmezí od 1. září do 8. prosince 2023.

Jak se přihlásit:

  1. Podat žádost o stipendium v ČR:

Žádosti o stipendium včetně příloh přijímá AIA (naskenované) emailem na @email. Povinnou součástí žádosti jsou:

• Návrh na vyslání / Žádost o účast ve stipendijním programu MŠMT- vyplněný, podepsaný a datovaný uchazečem + potvrzený od zahraničního odd. domácí VŠ (razítko, datum, podpis)

• životopis ve španělštině

• motivační dopis ve španělštině

• doklad o vykonaných zkouškách

 

Termín pro podání žádostí: 23. 6. 2023

 

Uchazeči, kteří uspějí ve výběrovém řízení v ČR, budou nominování k udělení stipendia a v dalším kroku musí:

  1. Podat online přihlášku mexické strany do 21. 7. 2023 – viz informace v příloze.

 

Další informace: přehledu nabídky ve vyhledávači stipendií AIA.

Vytvořeno: 22. 5. 2023 / Upraveno: 22. 5. 2023 / Odpovědná osoba: Kateřina Křenová