7th World Congress of Pediatric Surgery (WOFAPS 2022) se uskuteční 12.–15. října 2022 v Praze

 WOFAPS​​

Sedmý ročník Světového kongresu dětské chirurgie organizace WOFAPS (World Federation of Associations of Pediatric Surgeons) se uskuteční 12.–15. října v kongresovém centru Cubex Centru Praha na Pankráci. Jedná se o vrcholnou mezinárodní akci v oboru dětské chirurgie, jejímž prezidentem je pro tento rok prof. MUDr. Michal Rygl, Ph.D., přednosta Kliniky dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol.

Na kongresu budou prezentovány nejnovější poznatky a inovace z mnoha oblastí dětské chirurgie. Vědecký program zahrnuje jak vzdělávací akce pro mladé dětské chirurgy, tak přednášky mezinárodně uznávaných dětských chirurgů a expertní panely vedené špičkovými odborníky z renomovaných pracovišť z celého světa. Kongresu se zúčastní delegáti z více než 70 zemí světa.

Akce je přístupná pro zájemce z řad studentů 2. LF UK. Bližší informace a žádost o účast na kongresu je možné získat u paní Lucie Škarvanové (@email).

„Jsem přesvědčen, že po dvou letech proticovidových restrikcí společně oceníme nenahraditelnou hodnotu osobních setkání a pracovních přátelství pro další rozvoj dětské chirurgie na všech kontinentech,“ zve na kongres prof. Michal Rygl.

Vytvořeno: 27. 9. 2022 / Upraveno: 15. 2. 2023 / Bc. Nikola Musilová