45. český radiologický kongres

Štítky

Výbor České radiologické společnosti zve tři studenty 2. LF UK na 45. český radiologický kongres, který se koná v Kampusu LF UK v Plzni 22.–24. 9. 2024.

Hlavními tématy kongresu jsou neuroradiologie, onkologie, kardiovaskulární problematika, sekce ÚZIS – screeningové programy, firemní sdělení, vědecká sdělení, mladí radiologové. Dále se budou konat předatestační kurzy a hands-on kurzy.

Společnost hradí třem studentům od čtvrtého ročníku registrační poplatek a na ubytování poskytuje 1000 Kč na noc, na dvě noci tedy 2000 Kč.

Na akci je možné se hlásit u sekretáře společnosti Mgr. Tomáše Schilly na e-mail @email, a to co nejdříve.

Vytvořeno: 8. 2. 2024 / Upraveno: 8. 2. 2024 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.