28. pracovní sympozium České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP

Štítky

Dva studenti 2. LF UK jsou zváni na 28. pracovní sympozium České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP, které se koná v Hotelu Harmony 2.–4. 6. 2024.

Sympozium bude věnováno intervencím v oblasti subrenální aorty, jeden blok se bude věnovat neurointervencím a jeden intervencím u akutní pankreatitidy. Dalším z chystaných témat jsou žilní intervence. Součástí sympozia bude také sekce přednášek nelékařských zdravotnických pracovníků. Studentům od čtvrtého ročníku bude hrazen registrační poplatek a ubytování během kongresu.

Na akci je možné se hlásit u sekretáře společnosti Mgr. Tomáše Schilly na e-mail @email, a to do 30. března 2024.

Vytvořeno: 8. 2. 2024 / Upraveno: 8. 2. 2024 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.