15. Mezinárodní lékařská postgraduální konference

Na Lékařské fakultě v Hradci Králové ve dnech 22.–23. 11. 2018 proběhne soutěžní přehlídka vědeckých prací studentů doktorských studijních programů: 15. Mezinárodní lékařská postgraduální konference.

Veškerá jednání konference, přednášky i diskuse jsou vedeny v anglickém jazyce. Kromě studentů z České a Slovenské republiky očekáváme v letošním roce účast studentů z deseti zahraničních lékařských fakult (Portugalsko, Velká Británie, Dánsko, Nizozemsko, Německo, Rakousko, Polsko, Maďarsko, Chorvatsko, Gruzie).

Další informace o konferenci, o podmínkách účasti a pokyny pro účastníky naleznete na https://www.lfhk.cuni.cz/Veda,-zahranici/Vedecka-setkani/Mezinarodni-konference-studentu-DSP/15-Mezinarodni-lekarska-postgradualni-konference/.

Aktivní účastníci jsou nominováni fakultami. V případě zájmu kontaktujte do 30. června 2018:

Odd. Ph.D. studia a zahraničních záležitostí
PhDr. Marta Hrušková

tel. 224 435 845

Vydáno: 11. 5. 2018 / Odpovědná osoba: Stanislava Palowska