1. český společný diakongres pro pacienty a lékaře

Štítky


sobota 5. listopad 2022

8.00—16.30

Velká přednášková aula, Česká zemědělská univerzita

registrace

web a program


První část programu bude nabitá vědeckými novinkami z Motola i ze světa. Nejaktuálnější bude přednáška přednosty Pediatrické kliniky prof. Zdeňka Šumníka, která přinese první odpovědi na otázku, zda screenovat malé děti pro vznik diabetu či nikoliv, a hlavně jaké jsou naše aktuální možnosti rozvoji diabetu zabránit. Pořádá Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol ve spolupráci se sekcí Dětská diabetologie ČDS ČLS JEP a Česká zemědělská univerzita.

Vytvořeno: 2. 11. 2022 / Upraveno: 2. 11. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.