Fond mobility – podzimní kolo 2022

Fond mobility UK vyhlašuje termín pro podávání přihlášek do podzimního kola 2022-2. Přihlášky se podávají přes webovou aplikaci.

Termín pro podávání přihlášek je od 19. září do 13. října 2022 (do půlnoci).

Zájemcům doporučujme prostudovat Metodické pokyny a Manuál žadatale FM (obojí v příloze).

Další informace na stránkách Univerzity Karlovy zde.

Kontaktní osoba na 2. lékařské fakultě je Ing. Pavla Byrne, @email, na Oddělení zahraničních záležitostí.


Fond mobility Univerzity Karlovy podporuje zejména:

  1. studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry
  2. pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na 2. LF
  3. studium zahraničních studentů na UK
  4. krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí

Před podáním přihlášky doporučujeme:

  • prostudovat priority FM pro konkrétní rok
  • připravit si motivační dopis – studijní plán / pracovní program (např. preferuje se dokončení doktorandské práce)
  • přednost mají delší pobyty (minimální délka 22 dní)
  • doložit akceptační dopis od zahraniční univerzity / pracoviště, který ukazuje zájem o vás jako studenta / pracovníka (potvrzení o ubytování nestačí)
  • získat doporučení od odborného garanta z domácí fakulty

Před odjezdem je třeba zaevidovat svůj pobyt v SISu a po návratu oznámit ukončení pobytu vaší studijní referentce. Tato povinnost se vztahuje i na doktorandy.

Po návratu je nutné vložit do webové aplikace potvrzení o vykonání stáže a závěrečnou zprávu. Poté můžete žádat 2. lékařskou fakultu o vyplacení stipendia FM.

Poslední aktualizace: 6. 10. 2022 / Odpovědná osoba: Ing. Pavla Byrne