Fond mobility – podzimní kolo 2021

Fond mobility UK vyhlašuje termín pro podávání přihlášek do podzimního kola 2021-1. Přihlášky se podávají přes webovou aplikaci.

Termín pro podávání přihlášek je od 20. září do 18. října 2021 (do půlnoci).

Bližší infomace naleznete v Manuálu pro žadatele Fondu mobility a na stránkách Rektorátu Univerzity Karlovy zde.

Kontaktní osoba na 2. lékařské fakultě je Ing. Pavla Byrne, @email, na Oddělení zahraničních záležitostí.


Fond mobility Univerzity Karlovy v Praze byl zřízen v roce 2001 s účinností od 28. března 2001. Cílem FM UK je finanční podpora zejména pro:

  1. studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry
  2. pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na 2. LF
  3. studium zahraničních studentů na UK
  4. krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí

Před podáním přihlášky doporučujeme:

  • především prostudovat priority FM pro konkrétní rok
  • mít jednoznačně napsaný studijní plán / pracovní program své cesty (např. preferuje se dokončení doktorandské práce)
  • přednost mají několikaměsíční pobyty
  • od přijímacího místa musíte předložit zvací dopis (prokazují zájem o vás jako studenta / pracovníka), nikoliv pouze potvrzení o ubytování
  • je nutné mít doporučení domácí fakulty

Hodláte-li jet někam pouze „na zkušenou“ nebo vylepšit své jazykové schopnosti, volte určitě jiný program – např. Erasmus.

Před výjezdem je nutné doložit podepsané prohlášení Evidence stáží – prohlášení, které odevzdáte Ing. Pavle Byrne na zahraničním oddělení. Tato povinnost se vztahuje i na doktorandy.

Po návratu je nutné vložit do webové aplikace potvrzení o vykonání stáže a závěrečnou zprávu. Poté můžete žádat 2.LF o vyplacení stipendia FM.

Vydáno: 26. 2. 2014 / Upraveno: 20. 9. 2021 / Odpovědná osoba: Ing. Pavla Byrne