Fond mobility – jarní kolo 2022

Fond mobility UK vyhlašuje termín pro podávání přihlášek do jarního kola 2022-1. Přihlášky se podávají přes webovou aplikaci.

Termín pro podávání přihlášek je od 1. února do 17. března 2022 (do půlnoci).

Bližší infomace naleznete v Manuálu pro žadatele Fondu mobility a na stránkách Rektorátu Univerzity Karlovy zde.

Kontaktní osoba na 2. lékařské fakultě je Ing. Pavla Byrne, @email, na Oddělení zahraničních záležitostí.


Fond mobility Univerzity Karlovy v Praze byl zřízen v roce 2001 s účinností od 28. března 2001. Podporuje zejména:

  1. studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry
  2. pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na 2. lékařské fakultě
  3. studium zahraničních studentů na UK
  4. krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí

Před podáním přihlášky doporučujeme:

  • především prostudovat priority FM pro konkrétní rok
  • mít jednoznačně napsaný motivační dopis – studijní plán / pracovní program (např. preferuje se dokončení doktorandské práce)
  • přednost mají několikaměsíční pobyty
  • doložit akceptační dopis od zahraniční univerzity / pracoviště, který ukazuje zájem o vás jako studenta / pracovníka (potvrzení o ubytování nestačí)
  • získat doporučení domácí fakulty od odborného garanta

Před odjezdem je třeba zaevidovat svůj pobyt v SISu a po návratu oznámit ukončení pobytu vaší studijní referentce. Tato povinnost se vztahuje i na doktorandy.

Po návratu je nutné vložit do webové aplikace potvrzení o vykonání stáže a závěrečnou zprávu. Poté můžete žádat 2. lékařskou fakultu o vyplacení stipendia FM.

Vytvořeno: 26. 2. 2014 / Upraveno: 31. 1. 2022 / Odpovědná osoba: Ing. Pavla Byrne