Fond mobility – jarní kolo 2023

Fond mobility UK vyhlašuje termín pro podávání přihlášek do jarního kola 2023-1. Přihlášky se podávají přes webovou aplikaci.

Termín pro podávání přihlášek je od 1. února do 13. března 2023 (do 14.00 hod.).

Zájemcům doporučujme prostudovat Metodické pokyny a Manuál žadatale FM (obojí v příloze).

Další informace na stránkách Univerzity Karlovy zde.

Kontaktní osoba na 2. lékařské fakultě je Ing. Pavla Byrne, @email, na Oddělení zahraničních záležitostí.


Fond mobility Univerzity Karlovy podporuje zejména:

 1. studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry
 2. účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí
 3. krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí (lze také žádat na stáže IFMSA)
 4. studium zahraničních studentů na UK
 5. pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na UK

Před podáním přihlášky doporučujeme:

 • prostudovat priority FM pro konkrétní rok
 • připravit si motivační dopis – studijní plán / pracovní program
 • přednost mají delší pobyty (minimální délka 22 dní)
 • doložit akceptační dopis od zahraniční univerzity / pracoviště, který ukazuje zájem o vás jako studenta/pracovníka (potvrzení o ubytování nestačí)
 • v případě stáží IFMSA doložit zvací dopis od hostitelské národní organizace IFMSA (ze země, do které hodlá žadatel vycestovat)
 • získat doporučení od odborného garanta z domácí fakulty

Před odjezdem je třeba zaevidovat svůj pobyt v SISu a po návratu oznámit ukončení pobytu vaší studijní referentce. Tato povinnost se vztahuje i na doktorandy.

Po návratu je nutné vložit do webové aplikace potvrzení o vykonání stáže a závěrečnou zprávu. Poté můžete žádat 2. lékařskou fakultu o vyplacení stipendia FM.

Poslední aktualizace: 10. 3. 2023 / Odpovědná osoba: Ing. Pavla Byrne