3D film o principech pohybu pro výuku fyzioterapeutů

Díky podpoře Nadace ČEZ se v letech 2017 a 2018 podařilo dokončit 2. a 3. díl filmu ve 3D projekci, který bude sloužit při pregraduální výuce fyzioterapie a medicíny na 2. LF UK a pro postgraduální vzdělávání lékařů a fyzioterapeutů. Ve videomateriálu jsou vizualizovány biomechanické principy pohybu vycházející z vývojové kineziologie (posturálně lokomočního vývoje dítěte). Vizualizace ve 3D projekci umožní ukázat pohyb v jeho funkční komponentě s představou, která je verbálně obtížně sdělitelná.

Podle Mgr. Kateřiny Míkové, vedoucí fyzioterapeutky z Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, si uživatel pomocí animovaného pohybu lépe spojí představu s reálným klinickým případem. Na videoanimaci lze snadno vysvětlit studentům správné zapojení svalových skupin jako vzor pro následnou terapii a je možné paralelně porovnat neideální zapojení, které vede ke vzniku obtíží.

Obrázky: Archiv Kateřiny Míkové

Poslední aktualizace: 15. 4. 2021 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.