Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku 2018/2019

Zápis do 1. ročníku studia 4. července 2018 a 10. července 2018
Zahájení akademického roku 1. října 2018
Zápis do vyšších ročníků Dle Harmonogramu a podmínek zápisů do vyšších ročníků na adrese: www.lf2.cuni.cz/studium-elektronicke-zapisy
Hromadné zápisy do předmětů a rozvrhu:
- pro zimní semestr:  3. září – 30. září 2018
(volitelné předměty Ústavu TV: 
10. září – 30. září 2018)
- pro letní semestr: 11. února – 17. února 2019
Imatrikulace 17. října 2018
Zimní semestr:
Začátek výuky pro:
1.–6. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství
1.–2. ročník navazujícího magisterského studia Fyzioterapie
1.–3. ročník bakalářského studia Fyzioterapie
1. října 2018
1. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra 17. září 2018
(1. ročník týdenní soustředění od 17. září 2018 do 21. září 2018)
2.–3. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra 4. října 2018
Vánoční prázdniny 22. prosince 2018 – 2. ledna 2019
Den otevřených dveří 12. ledna 2019
Zkouškové období v zimním semestru:
1. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství 14. ledna 2019 –  17. února 2019
2.–3. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství
1.–2. ročník navazujícího magisterského studia Fyzioterapie
1.–3. ročník bakalářského studia Fyzioterapie
1. a 2. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra
14. ledna 2019 – 17. února 2019
3. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra 14. ledna 2019 – 1. února 2019
4.–6. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství – bloková výuka podle rozvrhu jednotlivých ročníků – průběžně
 
Letní semestr:
1.–3. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství – zahájení semestru 18. února 2019
(1. ročník od 11. února 2019 do 15. února 2019 týden „Praktického lékařství – úvod“, výuka dalších předmětů začíná od 18. února 2019)
4.–6. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství – bloková výuka podle rozvrhu jednotlivých ročníků – průběžně
1.–2. ročník navazujícího magisterského studia Fyzioterapie
1.–3. ročník bakalářského studia Fyzioterapie
1.–2. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra
18. února 2019
3. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra 4. února 2019
Zkouškové období v letním semestru:
1.–3. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství
1.–2. ročník navazujícího magisterského studia Fyzioterapie
1.–3. ročník bakalářského studia Fyzioterapie
1. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra
27. května 2019 – 30. června 2019
2. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra 3. června 2019 – 30. června 2019
3. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra 20. května 2019 – 31. května 2019
4.–6. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství – bloková výuka podle rozvrhu jednotlivých ročníků – průběžně
Letní prázdniny: 1. července 2019 – 31. srpna 2019
Možnost vypisování opakovaných termínů zkoušek 1. července – 16. září 2019
Možnost vypisování mimořádných termínů státních závěrečných zkoušek 1. srpna – 16. září 2019
Poslední možnost vykonání zápočtu či zkoušky 16. září 2019
Rektorský den 14. května 2019
Promoce 16. listopadu 2018, 21. března 2019,
11. a 12. července 2019 – magisterské studium,
10. července 2019 – bakalářské studium
Konec akademického roku 2018/2019 30. září 2019

Harmonogram akademického roku 2018/2019 se řídí opatřením děkana č. 8/2018.

Vydáno: 2. 7. 2014 / Poslední aktualizace: 16. 10. 2018 / Odpovědná osoba: Marie Havlová