Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku 2019/2020

Zápis do 1. ročníku studia pro nejlepší uchazeče

bakalářského SP Fyzioterapie

10. června 2019

Zápis do 1. ročníku studia pro nejlepší uchazeče

magisterského SP Všeobecné lékařství

14. června 2019

Zápis do 1. ročníku magisterského SP Všeobecné

lékařství

27. června 2019

Zápis do 1. ročníku:

bakalářského SP Fyzioterapie

bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

navazujícího magisterského SP Specializace ve

zdravotnictví, obor Fyzioterapie

28. června 2019

Zahájení výuky 30. září 20191)
Zahájení akademického roku

1. října 2019

Zápis do vyšších ročníků

Dle Harmonogramu a podmínek

zápisů do vyšších ročníků na

adrese: https://www.lf2.cuni.cz/

studium-elektronicke-zapisy
Hromadné zápisy do předmětů a rozvrhu:
– pro zimní semestr:

2. září – 30. září 2019

(volitelné předměty Ústavu TV: 
9. září – 30. září 2019)
– pro letní semestr:

10. února - 16 února 2020

Imatrikulace

14. října 2019


Zimní semestr

Začátek výuky pro:

1. ročník bakalářského SP Všeobecné

ošetřovatelství

1. ročník bakalářského SP
Pediatrické ošetřovatelství

16. září 2019

19. září 2019

Začátek výuky pro:                                                                  
1.–6. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství          
1.–2. ročník navazujícího magisterského SP Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie                      
1. ročník bakalářského SP Fyzioterapie

2.–3. ročník bakalářského SP Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie

2.–3. ročník bakalářského SP Ošetřovatelství

1. října 2019

Vánoční prázdniny

21. prosince 2019 – 3. ledna 2020

Všeobecné lékařství - Zimní sportovní kurz 13. ledna - 17. ledna 2020
Bc. Fyzioterapie - Zimní sportovní kurz 27. ledna - 31. ledna 2020
Zkouškové období v zimním semestru

1. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

13. ledna 2020 – 9. února 2020

2.–3. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství                                        

1.–2. ročník navazujícího magisterského SP Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie                      
1. ročník bakalářského SP Fyzioterapie

1. ročník bakalářského SP Všeobecné

ošetřovatelství

1. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství                      
2. ročník bakalářského SP Ošetřovatelství   

13. ledna 2020 – 16. února 2020

3. ročník bakalářského SP Ošetřovatelství  

6. ledna 2019 – 31. ledna 2020

4.–6. ročník magisterského SP Všeobecné

lékařství – bloková výuka

podle rozvrhu jednotlivých

ročníků – průběžně

1. ročník - výuka Praktického lékařství - Úvod 10. února - 14. února 2020
Letní semestr

 

1. ročník magisterského SP

Všeobecné lékařství – zahájení semestru

od 10. února 2020 do

14. února 2020 týden

„Praktické lékařství – úvod“,

výuka dalších

předmětů začíná od

17. února 2020

2.–3. ročník magisterského SP

Všeobecné lékařství – zahájení semestru

od 17. února 2020
 

4.–6. ročník magisterského SP

Všeobecné lékařství – bloková výuka

podle rozvrhu jednotlivých

ročníků – průběžně

1.–2. ročník navazujícího magisterského SP

Fyzioterapie
1. ročník bakalářského SP Fyzioterapie  

2.–3. ročník bakalářského SP Specializace ve

zdravotnictví, obor Fyzioterapie  

1. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

1. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství                                                                           
2. ročník bakalářského SP Ošetřovatelství

17. února 2020

3. ročník bakalářského SP Ošetřovatelství

3. února 2020

Zkouškové období v letním semestru

1.–3. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

1.–2. ročník navazujícího magisterského SP

Fyzioterapie

1. ročník bakalářského SP Fyzioterapie

2.–3. ročník bakalářského SP Specializace ve

zdravotnictví, obor Fyzioterapie

25. května 2020 –

30. června 2020

1. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

1. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

2. ročník bakalářského SP Ošetřovatelství

1. června 2020 –

30. června 2020

3. ročník bakalářského SP Ošetřovatelství

18. května 2020 –

29. května 2020

4.–6. ročník magisterského SP

Všeobecné lékařství – bloková výuka

podle rozvrhu jednotlivých

ročníků – průběžně

Letní prázdniny

1. července 2020 –

31. srpna 2020

Možnost vypisování opakovaných termínů zkoušek

1. července 2020 –

14. září 2020

Možnost vypisování mimořádných termínů státních závěrečných zkoušek

1. srpna 2020 –

14. září 2020

Poslední možnost vykonání zápočtu či zkoušky

14. září 2020

Rektorský den

6. května 2020

Promoce

5. listopadu 2019 –

bakalářské studium,

9. a 10. července 2020 – magisterské studium,
8. července 2020 –

bakalářské studium

Konec akademického roku  2019/2020

30. září 2020

       Harmonogram akademického roku 2019/2020 se řídí opatřením děkana č. 5/2019.
1) Tato úprava se řídí opatřením děkana č. 7/2019.

 

Harmonogram akademického roku 2018/2019

Zápis do 1. ročníku studia 4. července 2018 a 10. července 2018
Zahájení akademického roku 1. října 2018
Zápis do vyšších ročníků Dle Harmonogramu a podmínek zápisů do vyšších ročníků na adrese: www.lf2.cuni.cz/studium-elektronicke-zapisy
Hromadné zápisy do předmětů a rozvrhu:
- pro zimní semestr:  3. září – 30. září 2018
(volitelné předměty Ústavu TV: 
10. září – 30. září 2018)
- pro letní semestr: 11. února – 17. února 2019
Imatrikulace 17. října 2018
Zimní semestr:
Začátek výuky pro:
1.–6. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství
1.–2. ročník navazujícího magisterského studia Fyzioterapie
1.–3. ročník bakalářského studia Fyzioterapie
1. října 2018
1. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra 17. září 2018
(1. ročník týdenní soustředění od 17. září 2018 do 21. září 2018)
2.–3. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra 4. října 2018
Vánoční prázdniny 22. prosince 2018 – 2. ledna 2019
Den otevřených dveří 12. ledna 2019
Zkouškové období v zimním semestru:
1. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství 14. ledna 2019 –  17. února 2019
2.–3. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství
1.–2. ročník navazujícího magisterského studia Fyzioterapie
1.–3. ročník bakalářského studia Fyzioterapie
1. a 2. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra
14. ledna 2019 – 17. února 2019
3. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra 14. ledna 2019 – 1. února 2019
4.–6. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství – bloková výuka podle rozvrhu jednotlivých ročníků – průběžně
 
Letní semestr:
1.–3. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství – zahájení semestru 18. února 2019
(1. ročník od 11. února 2019 do 15. února 2019 týden „Praktického lékařství – úvod“, výuka dalších předmětů začíná od 18. února 2019)
4.–6. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství – bloková výuka podle rozvrhu jednotlivých ročníků – průběžně
1.–2. ročník navazujícího magisterského studia Fyzioterapie
1.–3. ročník bakalářského studia Fyzioterapie
1.–2. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra
18. února 2019
3. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra 4. února 2019
Zkouškové období v letním semestru:
1.–3. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství
1.–2. ročník navazujícího magisterského studia Fyzioterapie
1.–3. ročník bakalářského studia Fyzioterapie
1. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra
27. května 2019 – 30. června 2019
2. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra 3. června 2019 – 30. června 2019
3. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra 20. května 2019 – 31. května 2019
4.–6. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství – bloková výuka podle rozvrhu jednotlivých ročníků – průběžně
Letní prázdniny: 1. července 2019 – 31. srpna 2019
Možnost vypisování opakovaných termínů zkoušek 1. července – 16. září 2019
Možnost vypisování mimořádných termínů státních závěrečných zkoušek 1. srpna – 16. září 2019
Poslední možnost vykonání zápočtu či zkoušky 16. září 2019
Rektorský den 14. května 2019
Promoce 16. listopadu 2018, 21. března 2019,
11. a 12. července 2019 – magisterské studium,
10. července 2019 – bakalářské studium
Konec akademického roku 2018/2019 30. září 2019

Harmonogram akademického roku 2018/2019 se řídí opatřením děkana č. 8/2018.

Vydáno: 2. 7. 2014 / Poslední aktualizace: 9. 5. 2019 / Odpovědná osoba: Marie Havlová