Program přednášek v zimním semestru – 1. ročník

Zimní semestr 2021/2022

Přednášky se konají vždy ve středu v Malé pravé posluchárně od 14.00.

datum přednáška přednášející
6. 10. Základy onkologie a prevence nádorů prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.
13. 10. Buňka, tkáň, orgán. Diferenciace buněk doc. RNDr. Jaroslav Mareš, CSc.
20. 10. Akutní stavy v kardiologii MUDr. Eva Polaková
27. 10. Anestezie včera a dnes MUDr. Martina Vrabcová
3. 11. Člověk a mikroorganismy doc. MVDr. Oto Melter, Ph.D.
10. 11. Choroby štítné žlázy a jejich prevence prof. MUDr. Petr Vlček, CSc.
24. 11. Zdraví a tělesná aktivita doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.
1. 12. Prevence infekčních nemocí doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.
8. 12. Lidský život jako příběh PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D.
15. 12. Centrální a periferní nervový systém MUDr. Martina Pařízková
Vytvořeno: 3. 10. 2013 / Upraveno: 1. 10. 2021 / Odpovědná osoba: Jitka Štulíková