Individuální přístup a „rodinné“ prostředí

2. lékařská fakulta patří mezi menší fakulty. Příznivý poměr učitelů a studentů 1 : 4 a individuální přístup zvyšují kvalitu výuky, a studenti se pak na fakultě cítí „jako doma“.

Vydáno: 9. 9. 2020 / Upraveno: 16. 12. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.