Férový výběr uchazečů a vysoká úspěšnost při studiu

Budoucí absolventy si vybíráme během několikadenního přijímacího řízení a kromě odborných písemných testů mohou uchazeči získat body za všeobecné znalosti a v rámci závěrečného pohovoru přesvědčit komisi o svých předpokladech stát se dobrými lékaři. Odměnou za úspěch u přijímaček je více než 80procentní šance na dokončení studia.

Vydáno: 16. 6. 2020 / Upraveno: 9. 12. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.