Proč 2. lékařská fakulta?

Přísné přijímací zkoušky a vysoká úspěšnost při studiu

Budoucí absolventy si vybíráme už během náročného přijímacího řízení: Jako jediná fakulta přijímáme na základě ústního pohovoru a testu všeobecných znalostí. Odměnou za úspěch u přijímaček je více než 80procentní šance, že studenti dostudují. Nechceme přijímat vysoké počty studentů, jestliže dopředu víme, že je naše klinická pracoviště nebudou schopna přijmout a bude nezbytná další selekce.

Největší nemocnice v Česku

Nejdůležitější klinickou základnu pro výuku medicíny tvoří Fakultní nemocnice v Motole, lídr českého zdravotnictví v oblasti všeobecné i specializované péče. Nemocnice poskytuje základní, specializovanou a super specializovanou zdravotní péči a služby v lékařských oborech, hospitalizuje přes 70 tisíc pacientů ročně. Výuka probíhá i na dalších prestižních pracovištích: v IKEMu, Ústřední vojenské nemocnici, Nemocnici Na Bulovce a dalších.

Dětské lékařství jako bonus ke standardní výuce

2. lékařská fakulta historicky navazuje na Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Ačkoliv dnes poskytuje všeobecné vzdělání a naši absolventi se mohou uplatnit stejně jako internisté či pediatři (či v jakémkoliv jiném oboru), zachovalo si curriculum rozšířenou výuku dětského lékařství. Studenti se mohou – oproti jiným fakultám – podrobněji seznámit s pediatrickými specializacemi jako například neurologie, hematologie, onkologie, psychiatrie, ortopedie, kardiologie, stomatologie a další.

Kultura a zábava

Na příjemnou atmosféru a dobré mezilidské vztahy dbá fakulta u svých studentů od počátku. Ještě před zahájením prvního ročníku se noví studenti sjíždějí do moderního sportovního střediska v Dobronicích u Bechyně, kde se seznamují, baví a sportují. Během akademického roku fakulta pořádá koncerty vážné i moderní hudby, plesy, výstavy a další kulturní aktivity.

Praktická výuka již od prvního ročníku

Svého prvního pacienta studenti potkají již v prvním ročníku. Mohou navštívit chronicky nemocného pacienta v jeho domácím prostředí, stážovat v ordinaci praktického lékaře či komunikovat se zrakově handicapovaným nemocným. Při praktických cvičeních v předmětu Ošetřovatelství získávají manuální zručnost a jistotu bezpečného a kvalitního provádění ošetřovatelských postupů a intervencí u pacientů (aplikace injekcí či odběr biologického materiálu).

Otevřenost světu

Na 2. lékařské fakultě studuje v řádném studijním programu přes 200 zahraničních studentů. Studenti vyjíždějí na stipendijní pobyty na zahraniční univerzity (přes bilaterální výměnné programy, ERASMUS či IFMSA) v Japonsku, Německu, Rakousku, Portugalsku, Španělsku, USA, Francii a dalších.

Individuální přístup a „rodinné“ prostředí

2. lékařská fakulta patří mezi menší fakulty. Příznivý poměr učitelů a studentů 1 : 4 a individuální přístup zvyšují kvalitu výuky, a studenti se pak na fakultě cítí „jako doma“.

Moderní teoretické ústavy

Fakulta intenzivně buduje moderní teoretické ústavy. Moderní budova (zvaná Žížala) se nachází v areálu teoretických ústavů na Plzeňské a nabízí kvalitní zázemí pro studenty i učitele.

Skvělé dopravní spojení

Dobrou dopravní dostupnost zajišťuje stanice metra Nemocnice Motol s východem ústícím přímo do vchodu na fakultu. Do centra Prahy (na „Můstek“) dorazíte z fakulty za 15 minut.

Příjemné a dostupné koleje

Většina studentů bydlí na koleji Kajetánka v blízkosti parku a Břevnovského kláštera. Jednu z nejhezčích a nejoblíbenějších kolejí v Praze od fakulty dělí osm minut autobusem a je dosažitelná i pěšky.

Spokojený student a zaměstnaný absolvent

Podle studentského hodnocení výuky a anket jsou studenti na fakultě spokojení a absolventi se bez problémů uplatňují na českém i zahraničním pracovním trhu.

Vědecké úspěchy

Fakulta intenzivně podporuje vědu a výzkum a vytváří vynikající podmínky pro doktorské studium. Naši doktorandi často dosahují významných úspěchů v mezinárodních soutěžích, například dva roky po sobě získali prestižní Cenu Alberta Schweitzera.

Studentské spolky

Aktivity a program mediků organizují též studentské spolky: Motolák (fakultní ples; na webu Motoláku najdete také řadu užitečných informací pro úspěšné studium), Asociace studentů fyzioterapie, International Federation of Medical Students Associations Czech Republic (IFMSA) a Spolek mezinárodních studentů medicíny (The Association of International Medical Students – AIMS).

Pohodlí elektronických dokumentů

V elektronické podobě máme přihlášky ke studiu, zápisy ke zkouškám, hodnocení výuky či elektronické zdroje pro výuku.

Podíl studentů na výuce

Od druhého ročníku se nadaní studenti mohou podílet na výuce mladších kolegů, uplatňují se hlavně jako demonstrátoři při anatomii a histologii. Jsou si se studenty věkově i profesně blízcí a dokážou dobře vnímat jejich případné studijní problémy či tápání.

Sport

Sport má na fakultě zázemí v moderním univerzitním sportovním centru v Hostivaři, můžete si zapsat aquaaerobik, atletiku, basketbal, florbal, kanoistiku, plavání, posilování, softbal, volejbal, golf, squash a sportovní lezení, pořádají se i kurzy kanoistické a cyklistické a kurzy u moře.
 

 

 

 

Vydáno: 1. 12. 2014 / Poslední aktualizace: 23. 2. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.