Distanční výuka

V souvislosti s přechodem na distanční výuku na jaře 2020 zřídil děkan 2. LF UK pracovní komisi pro distanční výuku. Komise připravila podpůrná opatření k distanční výuce. O těchto možnostech jste v letním semeatru akademického roku 2019/2020 byli průběžně informováni na této stránce, sekce o distanční výuce byla průběžně aktualizována.

V letošním akademickém roce jsou všechny materiály pro podporu hybridní nebo plně distanční výuky dostupné na platformě EDUkátor zde.

Kontakt:

Mgr. Drahomíra Dvořáková; 22443 5844; @email

Případné dotazy můžete směrovat také na adresu @email


Sdílené přednášky, webináře, vzdělávací portály, aplikace a databáze přístupné dočasně zdarma...


 

Poslední aktualizace: 7. 5. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.