Distanční výuka

V souvislosti s aktuální situací v ČR zřídil děkan 2. LF UK pracovní komisi pro distanční výuku. Komise připravila podpůrná opatření k distanční výuce. O těchto možnostech budete průběžně informováni, sekce o distanční výuce bude průběžně aktualizována. Případné dotazy můžete směrovat také na adresu


(sdílené přednášky, webináře, vzdělávací portály, aplikace a databáze přístupné dočasně zdarma...)


Dokument Distanční výuka 2. LF UK je dostupný online. Nabídka dosud placených nástrojů, které jsou nyní zpřístupňovány univerzitám zdarma, stále roste. Děkujeme všem za tipy na tyto nástroje, reflektujeme je a tento přehled průběžně aktualizujeme. Poslední aktualizace: 25. 3. 2020.

Přístup do odborné literatury z domova

Pro přístup z domova do databází a kolekcí e-časopisů/e-knih je potřeba pouze znát své přihlašovací údaje do CAS (Centrální autentizační služby UK).

Synchronní výuka

Synchronní výuka umožňuje online komunikaci mezi studenty a vyučujícím pomocí chatu, audio či videokonference/webináře. Vybrané nástroje umožňují komunikovat se studenty individuálně či skupinově.

Výuka navzdory coronaviru? Teach online!

Prezentace od Centra pro e-learning UK s informacemi o založení kurzu v Moodle, nástroji Adobe Connect a nahrávání do Streamserverů.

Chci přednášet v reálném čase (tzv. webináře, konference...).

Jaký nástroj pro webináře využít?
Adobe Connect

Oficiální nástroj Univerzity Karlovy. V tuto chvíli není možné webináře nahrávat. Délka jednoho webináře je NOVĚ max. 60 minut, počet účastníků je omezen na 200. Dne 18. 3. 2020 byl spuštěn z důvodu velkého zatížení tohoto nástroje rezervační systém. Před vytvořením konferenční místnosti v Adobe Connect si nejprve ověříme obsazenost, poté si vytvoříme konferenční místnost a následně odešleme požadavek o potvrzení této rezervace via formulář.

ZOOM

Kromě živého webináře lze přednášku i nahrávat. K tomuto účelu lze využít verzi zdarma, ve které si vyučující založí svůj osobní účet. Počet účastníků jednoho webináře je omezen na 100 účastníků, ale pouze do délky 40 minut, poté vás Zoom bez upozornění odhlásí.

Microsoft Teams

Nástroj pro komunikaci a spolupráci s konkrétními účastníky či hosty (přes url adresu) formou videopřednášek i chatů. Pro přihlášení použijte , návod pro přihlášení.

YouTube

Osvědčený nástroj pro realizaci přednášek v reálném čase.

Google Hangouts (pro vyučující nutný účet v Google - verze zdarma)

Využití i pro videopřednášky, lze nasdílet obrazovku. Omezeno na 10 účastníků, kteří obdrží jedinečnou url adresu, účastníci musí mít účet Google. 

Asynchronní výuka

Učitelé i studenti využívají tyto nástroje dle potřeby 24 hodin denně, výuka přímo neprobíhá v reálném čase, ale může být k tomu přizpůsobena, např. Moodle umožňuje prostřednictvím modulu CHAT komunikovat se studenty v reálném čase.

On-line výuka v čase epidemie

Přehledná infografika, kterou vytvořila CŽV Západočeské univerzity v Plzni. 

Chci nahrávat videa
Open Broadcaster Software (OBS)

Software zdarma ke stažení do vašeho počítače pro nahrávání videí, lze využít i na živý přenos přednášky. Návod dostupný v českém jazyce.

Nechcete nahrávání či živému přenosu využít svůj počítač? Zarezervujte si učebnu a nahrajte video či vysílejte přednášku živě

Od 16. 3. 2020 v době od 9.00 do 17.00 hodin bude možné nahrávat videa s komentovanou přednáškou, tj. obrazovky počítače s komentářem vyučujícího, za podpory IT oddělení v místnosti SP-1.

  • Datum a čas si rezervujte na adrese .
  • Uveďte dobu trvání rezervace místnosti SP-1, abychom věděli, kdy můžeme nabídnout tuto možnost dalším zájemcům.
Office 365

Studenti a zaměstnanci Univerzity Karlovy mají nyní možnost zdarma využít služeb Office 365. Přihlášení přes: čí (návod pro přihlášení).

Jak vše propojíme s Moodlem?
  • Pro živý přenos můžeme studentům zaslat pozvánku s adresou/ID místností, kde se přenos koná (via SIS/Moodle). Zároveň můžeme i adresu/ID konferenční místnosti vložit do Moodle.
  • Pro vytvořené videopřednášky: ty se nahrají nejprve do oficiálního streamserveru MedicalMedia.eu, zde bude video uložené ve skrytém režimu, nebude zobrazitelné na MedicalMedia. Propojení s Moodle poté umožní sdílený odkaz. Zajistí pro vyučující DD.
  • Pro aktivní komunikaci se studenty: v Moodle lze využít modul CHAT, který umožňuje diskuzi v reálném čase nebo modul FORUM, který je určen pro komunikaci se studenty.
Přenos objemných souborů
  • Lze využít cloudové řešení OneDrive služby Microsoft Office 365, přihlášení přes  (návod pro přihlášení).
  • Prostřednictvím služby Filesenderu, nutné přihlášení přes CAS.
Výukové nástroje
InSimu Patient
  • Mobilní aplikace z lékařského prostředí k testování určování diagnóz. Přístup zdarma omezen do 11. 4. 2020.
  • Nabídka semináře pro vyučující ohledně zapojení aplikace InSimu do výuky.

AMBOSS

Gideon (Global Infectious Disease and Epidemiology Network

  • Faktografická databáze Gideon nabízí aktuální informace založené na důkazech (evidence-based) pro diagnostiku, léčbu a výuku v oblasti tropických a infekčních chorob, epidemiologie a mikrobiologie. Přístup omezen do 19. května 2020.
Nástroje pro ověřování znalostí

Kahoot, Mentimeter, Poll Everywhere, Nearpod, Padlet ...


Kontakt:

Drahomíra Dvořáková ()

Vydáno: 23. 3. 2020 / Poslední aktualizace: 23. 3. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.