Distanční výuka

V souvislosti s aktuální situací v ČR zřídil děkan 2. LF UK pracovní komisi pro distanční výuku. Komise připravila podpůrná opatření k distanční výuce. O těchto možnostech budete průběžně informováni, sekce o distanční výuce bude průběžně aktualizována. Případné dotazy můžete směrovat také na adresu


(sdílené přednášky, webináře, vzdělávací portály, aplikace a databáze přístupné dočasně zdarma...)


Dokument Distanční výuka 2. LF UK je dostupný online. Nabídka dosud placených nástrojů, které jsou nyní zpřístupňovány univerzitám zdarma, stále roste. Děkujeme všem za tipy na tyto nástroje, reflektujeme je a tento přehled průběžně aktualizujeme. Poslední aktualizace: 4. 5. 2020.

Přístup do odborné literatury z domova

Pro přístup z domova do databází a kolekcí e-časopisů/e-knih je potřeba pouze znát své přihlašovací údaje do CAS (Centrální autentizační služby UK).

Synchronní výuka

Synchronní výuka umožňuje online komunikaci mezi studenty a vyučujícím pomocí chatu, audio či videokonference/webináře. Vybrané nástroje umožňují komunikovat se studenty individuálně či skupinově.

Výuka navzdory coronaviru? Teach online!

Prezentace od Centra pro e-learning UK s informacemi o založení kurzu v Moodle, nástroji Adobe Connect a nahrávání do Streamserverů.

Chci přednášet v reálném čase (tzv. webináře, konference...).

Jaký nástroj pro webináře využít?
Adobe Connect

Oficiální nástroj Univerzity Karlovy. V tuto chvíli není možné webináře nahrávat. Délka jednoho webináře je NOVĚ max. 60 minut, počet účastníků je omezen na 200. Dne 18. 3. 2020 byl spuštěn z důvodu velkého zatížení tohoto nástroje rezervační systém. Před vytvořením konferenční místnosti v Adobe Connect si nejprve ověříme obsazenost, poté si vytvoříme konferenční místnost a následně odešleme požadavek o potvrzení této rezervace via formulář.

ZOOM

Kromě živého webináře lze přednášku i nahrávat. K tomuto účelu lze využít verzi zdarma, ve které si vyučující založí svůj osobní účet. Počet účastníků jednoho webináře je omezen na 100 účastníků, ale pouze do délky 40 minut, poté vás Zoom bez upozornění odhlásí. Pokud máte zájem o přidělení licence EDU (přiděluje Lékařská fakulta v Plzni), která je bez časového omezení, nejprve si založte (pokud dosud nemáte), účet pod vaším fakultním e-mailem a poté vyplňte tento formulář.

Microsoft Teams

Nástroj pro komunikaci a spolupráci s konkrétními účastníky či hosty (přes url adresu) formou videopřednášek i chatů. Pro přihlášení použijte cisloosoby@cuni.cz, návod pro přihlášení.

YouTube

Osvědčený nástroj pro realizaci přednášek v reálném čase.

Návod na vytvoření YouTube kanálu ústavu nebo kliniky 2. LF UK najdete zde.

Google Hangouts (pro vyučující nutný účet v Google - verze zdarma)

Využití i pro videopřednášky, lze nasdílet obrazovku. Omezeno na 10 účastníků, kteří obdrží jedinečnou url adresu, účastníci musí mít účet Google.

Google Meet

Dle dostupných informací bude Google Meet přístupný pro všechny, tedy i účtům gmail, které jsou zdarma. Zpřístupnění pro tyto účty bude postupné.

Asynchronní výuka

Učitelé i studenti využívají tyto nástroje dle potřeby 24 hodin denně, výuka přímo neprobíhá v reálném čase, ale může být k tomu přizpůsobena, např. Moodle umožňuje prostřednictvím modulu CHAT komunikovat se studenty v reálném čase.

On-line výuka v čase epidemie

Přehledná infografika, kterou vytvořila CŽV Západočeské univerzity v Plzni. 

Chci nahrávat videa
Aplikace PowerPoint Office 365

Můžete nahrát prezentaci aplikace PowerPoint a zachytit mluvený komentář, časování snímků a rukopisná gesta. Pokud chcete začít nahrávat, klikněte na pásu karet na kartě Nahrávání nebo Prezentace na tlačítko Záznam prezentaci.

Open Broadcaster Software (OBS)

Software zdarma ke stažení do vašeho počítače pro nahrávání videí, lze využít i na živý přenos přednášky. Návod dostupný v českém jazyce.

Google prezentace (zatím není dostupný fakultní 2. LF/univerzitní přístup do G Suite, je nutné využít osobní účet)

Nahrávat lze i Google prezentace, je k tomu zapotřebí použít prohlížeč Chrome, nainstalovat si doplněk LOOM a přihlásit se do vašeho Google účtu. Nahrávat lze i ppt prezentace, které si nahrajete na Google disk a otevřete pomocí prezentací Google.

Nechcete nahrávání či živému přenosu využít svůj počítač? Zarezervujte si učebnu a nahrajte video či vysílejte přednášku živě

Od 16. 3. 2020 v době od 9.00 do 17.00 hodin je možné nahrávat videa s komentovanou přednáškou, tj. obrazovky počítače s komentářem vyučujícího, za podpory IT oddělení v místnosti SP-1.

 • Datum a čas si rezervujte na adrese .
 • Uveďte dobu trvání rezervace místnosti SP-1, abychom věděli, kdy můžeme nabídnout tuto možnost dalším zájemcům.
Office 365  (aplikace dostupné pouze online)

Studenti a zaměstnanci Univerzity Karlovy mají nyní možnost zdarma využít služeb Office 365. Přihlášení přes: čísloosoby@cuni.cz (návod pro přihlášení). Podrobnější informace dostupné v letáku.

Jak vše propojíme nejen s Moodlem?
 • Pro živý přenos můžeme studentům zaslat pozvánku s adresou/ID místností, kde se přenos koná (via SIS/Moodle/Teams/email). Zároveň můžeme i adresu/ID konferenční místnosti vložit do Moodle či vytvořeného Teams.
 • Pro hotové videopřednášky: ty se mohou nahrát nejprve do oficiálního stream serveru MedicalMedia.eu, zde může být video uložené ve skrytém režimu, nebude zobrazitelné na MedicalMedia (případně dostupné v těchto režimech: viditelné na MedicalMedia všem/pouze po přihlášení/nebo pouze pro 2. LF). Propojení s Moodle poté umožní sdílený odkaz. Nahrání na MedicalMedia může pro vyučující zajistit Mgr. Drahomíra Dvořáková. Pro zveřejnění přednášek lze samozřejmě rovněž využít YouTube kanál.
 • Pro aktivní komunikaci se studenty: v Teams lze komunikovat i přes chat; v Moodle lze využít modul CHAT, který umožňuje diskuzi v reálném čase nebo modul FORUM, který je určen pro komunikaci se studenty.
Moodle
 • Pokud budeme vytvářet nové kurzy → budou nově dostupné na platformě dl2.cuni.cz, je to z důvodu naplnění kapacity platformy dl1.cuni.cz (zdroj).
 • Testování v Moodle: pokud se chystáte testovat více než 50 studentů v reálném čase, je nutné oznámit prostřednictvím formuláře, Centrum pro e-learning poté kurz, ve kterém k testování dojde, přesune na nový server (podrobné informace)
Přenos objemných souborů
 • Lze využít cloudové řešení OneDrive služby Microsoft Office 365, přihlášení přes cisloosoby@cuni.cz (návod pro přihlášení).
 • Prostřednictvím služby Filesenderu, nutné přihlášení přes CAS.
Výukové nástroje
InSimu Patient
 • Mobilní aplikace z lékařského prostředí k testování určování diagnóz. Přístup zdarma omezen do 11. 4. 2020.
 • Nabídka semináře pro vyučující ohledně zapojení aplikace InSimu do výuky.
AMBOSS
Gideon (Global Infectious Disease and Epidemiology Network
 • Faktografická databáze Gideon nabízí aktuální informace založené na důkazech (evidence-based) pro diagnostiku, léčbu a výuku v oblasti tropických a infekčních chorob, epidemiologie a mikrobiologie. Přístup omezen do 19. května 2020.
Coursera
 • Vzdělávací platforma Coursera je nyní dostupná do 30. 7. 2020 s tím, že započaté kurzy lze navštěvovat až do 30. 9. 2020.
 • Při registraci postupujte dle pokynů uvedených po přihlášení přes CAS pod odkazem Otevřít zdroj na Portálu elektronických zdrojů.
AccessMedicine
 • AccessMedicine je významný webový portál zpřístupňující řadu plnotextových a referenčních zdrojů pro lékaře, ostatní zdravotnický personál i studenty medicíny.
 • Najdeme zde: Harrison's Prin­ciples of Internal Medicine, CURRENT Medical Diagnosis & Treatment, Tintinalli's E­mergency Medicine: A Comprehensive Study Guide, Williams Obstetrics, Fitzpatrick's Color Atlas & Synopsis of Clinical Dermatology, Hurst's The HEART, Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics a LANGE Educational Library.
 • Přístup do 8. 5. 2020.
JoVE Social Psychology
 • JoVe Social Psychology přináší přístup k videím, která jsou zaměřena na interaktivní výuku základů sociální psychologie. Prostřednictvím animovaných videí jsou vysvětleny klíčové pojmy a koncepty oboru, jsou demonstrovány původní laboratorní experimenty.
 • Přístup do 31. 12. 2020.
ScienceDirect - Učebnice
 • Vydavatelství Elsevier zpřístupnilo plné texty učebnic z široké škály oborů.
 • Přístup do 24. 5. 2020.

Další zdroje jsou dočasně přístupné přes Portál elektronických zdrojů.

Nástroje pro ověřování znalostí

Kahoot, Mentimeter, Poll Everywhere, Nearpod, Padlet ...


Kontakt:

Drahomíra Dvořáková ()

Vydáno: 23. 3. 2020 / Poslední aktualizace: 23. 3. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.