Student

0
0

Mezinárodní popularizační soutěž – jde o prezentaci vědeckých projektů/nápadů během tří minut v angličtině před odbornou mezioborovou porotou a publikem. Zájemci se mohou hlásit do 8. dubna.

0

Fond mobility UK vyhlašuje termíny podávání přihlášek pro letní semestr 2017/2018.

0

Wakayama (Japonsko), Soul (Jižní Korea), Nižnij Novgorod (Rusko)

0

Do soutěže mohou být přihlášeny práce, kde byly použity separační analytické metody, atomární či molekulární spektroskopie nebo hmotnostní spektrometrie v oborech lékařské chemie, farmacie, life science, molekulární biologie, analýzy potravin a potravinových doplňků či obalů na potraviny. Do 30. 4. 2018.

0

Koná se 31. 5. – 2. 6. 2018; do 30. 4. se mohou přihlásit studenti 4. ročníku, vybraným bude hrazena účast a ubytování.

0

V době od 5. 3. 2018 do 4. 4. 2018 bude pokladna v pondělí, středu a pátek otevřena od 8.30.

0

Žádosti do 31. 3. 2018.

0

Pořádá IPSC.

0

Uzávěrka přihlášek je 15. 4. 2018.

0

Soutěž Primus by měla zvýšit dynamiku vědecké práce, včetně mobility pracovníků.

3.–6. 4. 2018

0

The call for applications for the 2018 Scientific Prizes of the Embassy of France in the Czech Republic in the field of Medicine has been launched...

0

Chybějící prezenci si můžete nahradit v ostatních hodinách TV.

0

GA ČR předpokládá vyhlášení první veřejné soutěže v průběhu druhého čtvrtletí roku 2018, se zahájením řešení projektů v roce 2019.
Předpokládaný termín pro vyhlášení veřejných soutěží pro standardní, juniorské a bilaterální projekty je konec února 2018.

0

Letní semestr – semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pátek od 8 hod.

0

Pořádá Informační, poradenské a sociální centrum UK.

0

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

0

Seznam odborných seminářů pořádaných Interní klinikou 1. LF UK a ÚVN.

0

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

0

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

16.–20. 4. 2018

11.–15. 6. 2018

0

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

20.–22. 11. 2017, 29. a 30. 1. 2018, 5.–7. 2. 2018, 3.–5. 4. 2018 a 11.–13. 6. 2018

17.–19. 4. 2018

13.–15. 6. 2018

16., 17. a 19. 4. 2018

14., 15. a 17. 5. 2018