Další informace k atestacím

Seznam členů atestačních komisí

Seznam členů akreditačních komisí

Opakování a neúčast na zkoušce:
  • Opakování atestace je možné nejvýše dvakrát, nejdříve však za 1 rok ode dne neúspěšně vykonané zkoušky.
  • Před zahájením teoretické nebo praktické části zkoušky je možné odstoupit.
  • Při neúčasti na atestační zkoušce je nutná písemná omluva, jinak je zkouška hodnocena jako neprospěl/a.
Úhrada za atestační zkoušky je stavena nařízením vlády č. 324/2018 Sb. takto:
  • úhrada za atestační zkoušku je 500 Kč (teoretická část 250 Kč, praktická část 250 Kč)
  • úhrada při prvním opakování atestační zkoušky je 3 500 Kč (teoretická část 2 000 Kč, praktická část 1 500 Kč)
  • úhrada při druhém opakování atestační zkoušky je 5 000 Kč (teoretická část 3 000 Kč, praktická část 2 000 Kč)

Pokyny k platbě za účast u atestační zkoušky (částka, v. s., č. ú.) budou uvedeny v pozvánce k atestační zkoušce!

Diplomy

Diplomy o získání specializované způsobilosti jsou vydávány Ministerstvem zdravotnictví, jejich předání úspěšným absolventům zajistí příslušná lékařská fakulta.

Poslední aktualizace: 19. 1. 2023 / Odpovědná osoba: Lucie Hanušková, MBA