Atestační otázky

Seznam atestačních otázek a doporučené literatury k atestační zkoušce naleznete na webu MZ ČR.

Ústní část teoretické části atestační zkoušky (AZ) spočívá v odpovědi na 3 odborné otázky, z nichž 1 je nahrazena obhajobou písemné práce (AP), pokud je písemná práce na základě vzdělávacího programu (VP) součástí zkoušky. V rámci jednoho základního oboru se však požadavky na obsah teoretické části AZ dle jednotlivých VP mohou mezi sebou lišit (např. některý VP uvádí obhajobu AP jako součást AZ, proto lékař odpovídá na 2 otázky + obhajuje AP, jiný VP obhajobu neuvádí, lékař tak odpovídá na 3 otázky a AP neobhajuje).

Poslední aktualizace: 19. 1. 2023 / Odpovědná osoba: Lucie Hanušková, MBA