Termíny vyhlášené oborovými radami pro přihlášení k SDZ

Studijní program Období, ve kterém se budou konat SDZ  Termín pro podání přihlášky k SDZ

 

Fyziologie a patofyziologie člověka

 

 

19. 10. 2023

16. 11. 2023

14. 12. 2023

18. 1. 2024

15. 2. 2024

21. 3. 2024

18. 4. 2024

16. 5. 2024

20. 6. 2024

19. 9. 2024

26. 9. 2024

 

 

 

 

 

 

 

nejméně tři měsíce před datem konání

 

 

Kardiovaskulární vědy

 

 

 

21. 2. 2023

5. 6. 2023

20. 9. 2023

 

 

nejméně tři měsíce před datem konání

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

 

30. 1. – 10. 2. 2023

19. 6. – 30. 6. 2023

11. 9. – 22. 9. 2023

 

 

14. 11. – 25. 11. 2022

27. 3. – 7. 4. 2023

12. 6. – 23. 6. 2023

Neurovědy

 

4. 12. – 11. 12. 2023

11. 3. – 18. 3. 2024
 24. 6. 2024

2. 9., 9. 9., 16. 9. a 23. 9. 2024

 

 

11. 9. – 22. 9. 2023

4. 12. – 15. 12. 2023

11. 3. – 22. 3. 2024

13. 5. – 24. 5. 2024

Ostatní OR žádné termíny nevypsaly. Konkrétní termín konání SDZ bude stanoven OR až po podání žádosti o vykonání SDZ. Žádost student nepodává OR, ale na Oddělení Ph.D. studia 2. LF UK. Bližší informace k přihlášení na SDZ jsou k dispozici zde

Poslední aktualizace: 1. 8. 2023 / ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.