Ph.D.

Kontakty
funkce jméno (e-mail) telefon číslo dveří

 

Vedoucí

 

 • stipendia
 • oborové rady (složení, jmenování a odvolávání členů)
 • akreditace
 • školitelé a konzultanti
 • studentské ceny
 • konference

 

PhDr. Marta Hrušková

 

22443 5845

 

snížené přízemí (SP),
č. d. 005

 

Referentka

 

 • přijímací řízení
 • žádosti v rámci studia
 • státní doktorské zkoušky
 • obhajoby disertačních prací
 • promoce a dodatky k diplomům
 • webové stránky

 

ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.

 

22443 5836

 

SP,
č. d. 005

Úřední hodiny 

 

Oddělení Ph.D. studia bude k dispozici pro veřejnost v období od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022 v těchto úředních hodinách:

 

Pondělí: 9.00–12.00

Středa: 13.00–15.00

 

Návštěva mimo úřední hodiny je možná po předchozí telefonické/e-mailové dohodě.

Děkujeme za pochopení.

 

Kde nás naleznete

Oddělení Ph.D. studia sídlí v pracovně 2. LF UK v poschodí SP vlevo v posluchárenském bloku H (chodba pod Velkou posluchárnou; viz fotografie). 

 

 

Vydáno: 28. 9. 2019 / Upraveno: 3. 11. 2021 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.