Ph.D.

Kontakty a rozdělení jednotlivých agend, které oddělení zajišťuje
vedoucí referentka
PhDr. Marta Hrušková ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.
22443 5845 22443 5836

snížené přízemí (SP), č. d. 005

snížené přízemí (SP), č. d. 005
 • stipendia
 • odměny školitelům
 • oborové rady (složení, jmenování a odvolávání členů)
 • akreditace
 • školitelé a konzultanti
 • studentské ceny
 • konference
 • nostrifikace
 • stáže
 • přijímací řízení
 • žádosti v rámci studia
 • individuální studijní plány
 • roční hodnocení 
 • státní doktorské zkoušky
 • obhajoby disertačních prací
 • promoce a dodatky k diplomům
 • webové stránky

doktorské studijní programy

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Biomedicínská informatika
 • Fyziologie a patofyziologie člověka
 • Kardiovaskulární vědy
 • Kineziologie a rehabilitace
 • Lékařská biofyzika
 • Mikrobiologie
 • Zobrazovací metody v lékařství

doktorské studijní programy

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biologie a patologie buňky
 • Experimentální chirurgie
 • Farmakologie a toxikologie
 • Imunologie
 • Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
 • Neurovědy
 • Preventivní medicína a epidemiologie
Úřední hodiny 

Oddělení Ph.D. studia bude k dispozici pro veřejnost v těchto úředních hodinách:

pondělí 9.00–12.00
středa 13.00–15.00

Návštěva mimo úřední hodiny je možná po předchozí telefonické či e-mailové dohodě. Děkujeme za pochopení.

Kde nás naleznete

Oddělení Ph.D. studia sídlí v pracovně 2. LF UK v poschodí SP vlevo v posluchárenském bloku H (chodba pod Velkou posluchárnou; viz fotografie).

 

Poslední aktualizace: 15. 3. 2023 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.