Ph.D.

Kontakty
funkce jméno (e-mail) telefon číslo dveří

 

Vedoucí

 

 • stipendia
 • oborové rady 
 • akreditace
 • školitelé a konzultanti
 • studentská ocenění
 • konference

 

 

22443 5845

 

snížené přízemí (SP),
č. d. 005

 

Referentka

 

 • přijímací řízení
 • žádosti v rámci studia
 • státní doktorské zkoušky
 • obhajoby disertačních prací
 • promoce a dodatky k diplomům
 • webové stránky

 

 

22443 5836

 

SP,
č. d. 005

Úřední hodiny
 
Až do odvolání bude Oddělení Ph.D. studia k dispozici pro veřejnost pouze dva dny v týdnu, a to v těchto úředních hodinách:
 

Pondělí: 9.00–12.00

Středa: 12.30–15.30
 
Vzhledem k současné epidemiologické situaci žádáme studenty a školitele, aby své záležitosti (pokud je to možné) vyřizovali e-mailem nebo telefonicky.
Návštěva mimo úřední hodiny je možná po předchozí telefonické/e-mailové dohodě.
 
 
Kde nás naleznete
 
Oddělení Ph.D. studia sídlí v pracovně 2. LF UK v poschodí SP vlevo v posluchárenském bloku H (chodba pod Velkou posluchárnou; viz fotografie). 

 

 

Vydáno: 28. 9. 2019 / Poslední aktualizace: 19. 1. 2021 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.