Termíny vyhlášené oborovými radami pro přihlášení k SDZ

Studijní program Období, ve kterém se budou konat SDZ (stanovený konkrétní termín) Termín pro podání přihlášky k SDZ
Fyziologie a patofyziologie člověka

17. 10. 2019
14. 11. 2019
5. 12. 2019

13. 2. 2020

19. 3. 2020

16. 4. 2020

14. 5. 2020

18. 6. 2020

17. 9. 2020

24. 9. 2020

 

Imunologie 30. 1. 2020 30. 10. 2019
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie 3.–16. 2. 2020
15.–28. 6. 2020
2.–16. 9. 2020
17. 11. 2019
5. 4. 2020
14. 6. 2020
Neurovědy

7. 10. 2019

6. 1. 2020

 6. 4. 2020

  1. 6. 2020

31. 8. 2019

 30.11. 2019

 28. 2. 2020

 30. 4. 2020

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Vydáno: 20. 8. 2019 / Poslední aktualizace: 20. 8. 2019 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.