Termíny konání SDZ

Datum a čas konání SDZ Jméno a příjmení doktoranda Studijní program Místo konání SDZ
18. 11. 2019, 10.00 MUDr. Kristina Ginzelová Biomedicínská informatika III. interní klinika 1. LF UK a VFN
18. 11. 2019, 10.00 MDDr. Diana Filipová, MBA Biomedicínská informatika III. interní klinika 1. LF UK a VFN
24. 10. 2019, 14.30  MUDr. Tereza Lerchová Preventivní medicína děkanát 3. LF UK
17. 10. 2019, 9.15 MUDr. Petr Fábera Fyziologie a patofyziologie člověka Fyziologický ústav 1. LF UK
17. 10. 2019, 8.30 Mgr. Klára Maratová Fyziologie a patofyziologie člověka Fyziologický ústav 1. LF UK
16. 10. 2019, 14.30 MUDr. Michael Svatoň Molekulární a buněčná biologie,
genetika a virologie
FN Motol, blok H, SP-1
16. 10. 2019, 13.30 MUDr. Markéta Racková Molekulární a buněčná biologie,
genetika a virologie
FN Motol, blok H, SP-1
16. 10. 2019, 10.30 RNDr. Beáta Blažková Molekulární a buněčná biologie,
genetika a virologie
FN Motol, blok H, SP-1
16. 10. 2019, 9.30 MUDr. Julius Lukeš Molekulární a buněčná biologie,
genetika a virologie
FN Motol, blok H, SP-1
7. 10. 2019, 15.30 Ing. Karel Výborný Neurovědy Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
7. 10. 2019, 15.30 MUDr. Robert Leško Neurovědy Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
7. 10. 2019, 15.00 MUDr. Michaela Danková Neurovědy Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
7. 10. 2019, 15.00 MUDr. Daniel Baumgartner Neurovědy Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
26. 9. 2019, 12.00 Mgr. Ondřej Palata Imunologie Katedra buněčné biologie PřF UK
26. 9. 2019, 11.00 Mgr. Iva Valentová Imunologie Katedra buněčné biologie PřF UK
26. 9. 2019, 9.00 Ing. Pavla Táborská Imunologie Katedra buněčné biologie PřF UK
12. 9. 2019, 9.15 Mgr. Šárka Jíchová Fyziologie a patofyziologie člověka Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN
1. 7. 2019, 14.00 MUDr. Marie Česká Burdová Experimentální chirurgie Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
27. 6. 2019, 9.00 MUDr. Zuzana Ryznarová Zobrazovací metody v lékařství Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol
17. 6. 2019, 14.30 MUDr. Vilém Novák Neurovědy Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
12. 6. 2019, 15.00 MUDr. Jiří Ohem Biochemie a patobiochemie děkanát 1. lékařské fakulty UK
10. 6. 2019, 10.00 Dmitry Stakheev, M.D. Imunologie Katedra buněčné biologie PřF UK
10. 6. 2019, 9.00 MUDr. Zuzana Střížová Imunologie Katedra buněčné biologie PřF UK
3. 6. 2019, 16.00 Mgr. Ján Kriška Neurovědy Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
3. 6. 2019, 15.45 MUDr. Jiří Cerman Neurovědy Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
3. 6. 2019, 15.30 Mgr. et Mgr. Kateřina Čechová Neurovědy Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

Informace o konání státních doktorských zkoušek jsou oznamovány v souladu se zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb., § 47, odst. 4Studijním a zkušebním řádem UK, čl. 11, odst. 2Průběh a vyhlášení výsledků státní doktorské zkoušky jsou veřejné. 

Vydáno: 29. 4. 2019 / Poslední aktualizace: 10. 6. 2019 / Odpovědná osoba: PhDr. Marta Hrušková