Ph.D. & zahraničí

Kontakty
funkce jméno (e-mail) telefon číslo dveří

Vedoucí

 • stipendia
 • oborové rady
 • akreditace
 • zahraniční záležitosti
22443 5845

snížené přízemí (SP),
č. d. 005

Referentka

 • doktorské studium 
 • přijímací řízení
 • žádosti v rámci studia
 • státní doktorské zkoušky
 • obhajoby disertací
 • promoce
22443 5836

SP,
č. d. 005

Referentka

 • MŠMT, Dům zahraničních služeb
 • strategická partnerství
 • kreditová mobilita
 • smlouvy 2. LF UK
 • marketing, propagace
 • webové stránky
 • 4EU+
22443 5862 SP,
č. d. 004

Referentka Erasmus

 • smlouvy
 • vyjíždějící studenti
 • zaměstnanci

22443 5862

SP,
č. d. 004

Referentka pro zahraniční záležitosti

 • Erasmus, přijíždějící studenti
 • Ceepus
 • Fond mobility
 • Institucionální plán
 • Point – Internacionalizace UK
 • Salcburské semináře
 • webové stránky

Referentka pro Studijní záležitosti

 • Erasmus
 • nostrifikace
 • transfery do anglických SP
 • platby zahraničních studentů
 • verifikace studentů pro práci v zahraničí
 • včetně USA (ECFMG)
 • zástup za Ing. Francovou
22443 5810 Studijní oddělení, děkanát, první poschodí
Úřední hodiny

Pondělí–čtvrtek: 9.00–11.00 a 13.30–15.00
Návštěva mimo úřední hodiny je možná po předchozí domluvě.

Kde nás naleznete

Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí sídlí v pracovně 2. LF UK v poschodí SP vlevo v posluchárenském bloku H (chodba pod Velkou posluchárnou; viz fotografie). Referentku pro Erasmus a mobilitu studentů a zaměstnanců Stanislavu Palowskou naleznete na Studijním oddělení v prostorách děkanátu v prvním poschodí.

 

Vydáno: 28. 9. 2019 / Poslední aktualizace: 28. 9. 2019 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.