Patentová přihláška

Doc. Jendelová a její PhD studentka Karolína Turnovcová jsou spolupůvodci patentové přihlášky podané v září 2015 – Nanočástice pro magnetické a fluorescenční značení buněk, postup přípravy a výroby a jejich použití. PV 2015-606.