Mezinárodní výzkumná spolupráce

Navázána spolupráce s Norskou Univerzitou vědy a techniky (NTNU) v Trondheimu, v rámci této spolupráce získaly dvě PhD studentky, Barbora Svobodová a Kristýna Kárová (školitel doc. Jendelová) grant na 2měsíční pobyt v rámci projektu Mobilita z Norských fondů. Během této spolupráce zavedou na NTNU experimentální model míšní kompresní léze, a naopak si osvojí CLARITY protokol, sloužící k vizualizaci celých nervových struktur a drah, který zavedou na domovském pracovišti.