Mezinárodní výzkumné záměry, granty

ÚN koordinuje Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad a participuje v Centru neurověd. Společně s Ústavem experimentální medicíny AV ČR je ÚN zapojen do Evropských projektů 6 a 7 RP „From stem cell technology to functional restoration after spinal cord injury“ RESCUE a „Pre-clinical evaluation of stem cell therapy in stroke“ STEMS a programu ESF „Regenerative Medicine“ – REMEDIC.