Návod na použití Studijního informačního systému

Modul: Termíny zkoušek – vypisování

 1. Vstup do systému – z www stránek fakulty nebo https://is.cuni.cz/studium/login.php
   

   
  Přihlášení provedete pomocí loginu a hesla, pokud je nevíte, použije uvedeného návodu nebo se obraťte na Studijní oddělení děkanátu.
   
 2. Na hlavní straně klikněte na odkaz Termíny zkoušek – vypisování.
   

   
 3. Chcete-li zadat nový termín zkoušky, vyberte záložku Nový termín.
  Zde vyplňte požadované údaje, povinné údaje jsou označeny hvězdičkou.
   

   
  Den, hodina – termín zkoušky
  Odkdy přihlašovat – odkdy mají studenti možnost zapisovat se ke zkouškám
  Dokdy odhlásit – po tomto termínu se student z termínu zkoušky, na který je zapsán, již nemůže odhlásit
  Dokdy přihlásit – po tomto termínu se student již nemůže na tento termín zapsat
  Místnost – nechte volné
  Učitel – můžete nechat volné
  Kapacita – počet studentů, který se může na termín zapsat
  Rozestup – počet minut na zkoušku jednoho studenta, studenti vědí, že jde o zcela orientační údaj
   
 4. V dalším kroku vyberte předmět, na který se student má zapsat. Některé ústavy a kliniky učí totiž více předmětů. Předměty vyberte podle jejich kódů, seznam kódů je v příloze tohoto návodu, zvolte ten, u kterého je uvedena jako forma kontroly zkouška.
  K jednomu termínu zkoušky tak můžete přiřadit i více předmětů (např. zkouška pro české a zahraniční studenty, každá má jiný kód). Stanovená kapacita termínu je pak pro všechny vypsané předměty společná.
   
  Semestr – letní / zimní, hlásí-li systém chybu, zvolte letní
  Zapsat pro – zkoušku
   

   
 5. Seznam zapsaných studentů naleznete v záložce „Seznam studentů“.
   

   
 6. Detaily termínu zkoušky naleznete v záložce Termíny – detail termínu.
  Zde lze také daný termín zrušit (jen není-li na něj dosud nikdo zapsán), event. manuálně přihlásit studenty.
   

   
 7. Při problémech se obraťte na
  Studijní oddělení
   
  nebo
   
  Správce počítačové sítě – děkanát
  Zdeněk Procházka
  22443 5834
Poslední aktualizace: 29. 8. 2022 / Hedvika Hubáčková