Harmonogram zasedání vědecké rady 2. lékařské fakulty UK

rok 2019
19. září zasedání se nekoná
17. října od 13.30 Kinosál
21. listopadu od 13.30 Kinosál
19. prosince od 13.30 Kinosál
rok 2020
16. ledna od 13.30 Kinosál
20. února zasedání se nekoná
19. března zasedání se nekoná
16. dubna zasedání se nekoná
21. května od 13.30 Velká posluchárna
18. června od 13.30 Velká posluchárna
Kontakty:

děkanát, sekretariát děkana: tel. 224 435 801, fax: 224 435 820
e-mail:

děkanát, Oddělení vědy: tel.: 224 435 850, fax: 224 435 820
e-mail:

Vydáno: 7. 5. 2014 / Poslední aktualizace: 1. 6. 2020 / Odpovědná osoba: Zuzana Slušná