Harmonogram zasedání vědecké rady 2. lékařské fakulty UK

rok 2021
16. září od 13.30 zasedání se nekoná
21. října od 13.30 Malá levá posluchárna
18. listopadu od 13.30 Malá levá posluchárna
16. prosince od 13.30 Malá levá posluchárna
Kontakty:

děkanát, sekretariát děkana: tel. 224 435 801, fax: 224 435 820
e-mail: @email

děkanát, Oddělení vědy: tel.: 224 435 850, fax: 224 435 820
e-mail: @email

Vydáno: 7. 5. 2014 / Upraveno: 7. 9. 2021 / Odpovědná osoba: Zuzana Slušná