Harmonogram zasedání vědecké rady 2. lékařské fakulty UK

rok 2021
21. ledna od 13.30 zasedání zrušeno
18. února od 13.30 Velká posluchárna
18. března od 13.30 Velká posluchárna
15. dubna od 13.30 Velká posluchárna
20. května od 13.30 Velká posluchárna
17. června od 13.30 Kinosál
Kontakty:

děkanát, sekretariát děkana: tel. 224 435 801, fax: 224 435 820
e-mail:

děkanát, Oddělení vědy: tel.: 224 435 850, fax: 224 435 820
e-mail:

Vydáno: 7. 5. 2014 / Poslední aktualizace: 11. 5. 2021 / Odpovědná osoba: Zuzana Slušná