Harmonogram zasedání vědecké rady 2. lékařské fakulty UK

rok 2019
19. září zasedání se nekoná
17. října od 13.30 Kinosál
21. listopadu od 13.30 Kinosál
19. prosince od 13.30 Kinosál
rok 2020
16. ledna od 13.30 Kinosál
20. února od 13.30 Kinosál
19. března od 13.30 Kinosál
16. dubna od 13.30 Kinosál
21. května od 13.30 Kinosál
18. června od 13.30 Kinosál
Kontakty:

děkanát, sekretariát děkana: tel. 224 435 801, fax: 224 435 820
e-mail:

děkanát, Oddělení vědy: tel.: 224 435 850, fax: 224 435 820
e-mail:

Vydáno: 7. 5. 2014 / Poslední aktualizace: 6. 11. 2019 / Odpovědná osoba: Zuzana Slušná