Program nejbližšího zasedání VR

7. zasedání Vědecké rady 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se bude konat ve čtvrtek dne 21. listopadu 2019 od 13.30 v Kinosále 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole (budova děkanátu a ředitelství FN Motol, 2. patro).

 

PROGRAM

13.30 Zahájení

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

13.40–13.55 Vyhlášení výsledků soutěže o Ceny Adamových 2019

14.00–15.10 Habilitační řízení

MUDr. Libor Fila, Ph.D., Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Pro obor: Vnitřní nemoci

Název habilitační přednášky: Infekce, zánět a oxidační stres v bludném kruhu patogeneze plicního onemocnění při cystické fibróze: klinický význam a možnosti detekce a ovlivnění

15.15–16.15 Řízení ke jmenování profesorem

doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D., Interní klinika 2. LF UK a FN Motol

Pro obor: Vnitřní nemoci

Inaugurační přednáška: Endoskopická diagnostika a terapie patologických nálezů žlučových cest a pankreatu v dětském věku

16.20 Různé

 1. Projednání návrhu předloženého prof. MUDr. Jaroslavem Pokorným, DrSc., předsedou OR Fyziologie a patofyziologie člověka na jmenování školitele doktorského studijního programu Fyziologie a patofyziologie člověka MUDr. Petera Kubuše, Ph.D.
 1. Projednání návrhu předloženého OR Molekulární a buněčné biologie, genetiky a virologie na jmenování školitele doktorského studijního programu Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie MUDr. Michala Zápotockého, Ph.D., a  RNDr. Karolínu Škvárovou, Ph.D.
 1. Děkan 2. LF UK předkládá ke schválení žádosti o udělení akreditace k uskutečňování habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem v oborech:
  1. Lékařská imunologie;
  2. Onkologie;
  3. Lékařská fyziologie a patofyziologie;
  4. Radiologie a zobrazovací metody
 2. Schválení habilitační komise k habilitačnímu řízení

Ing. Václava Babušky, Ph.D., Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova, Ústav lékařské chemie a biochemie

pro obor: Lékařská chemie a biochemie

Název habilitační přednášky: Biokompatibilita a oseointegrace dentálních implantátů z nanostrukturního titanu

Předseda komise:

prof. MUDr. Richard Průša, CSc.

Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol

Členové komise:

prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

Ústav klinické biochemie a hematologie FN Plzeň

Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova, Ústav lékařské chemie a biochemie

doc. RNDr. Miroslav Šíp, DrSc.                

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zdravotně sociální fakulta, Ústav laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví

doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA

Fakultní nemocnice Brno, Oddělení klinické biochemie

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta – Katedra laboratorních metod

Biochemický ústav

prof. Ing. Zdenka Ďuračková, PhD.

Lekárska fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie

 1. Stanovení termínu příštího zasedání vědecké rady.

16.30 Občerstvení

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

děkan 2. LF UK

 

Schváleno: 31. 10. 2019

Vydáno: 23. 9. 2014 / Poslední aktualizace: 7. 11. 2019 / Odpovědná osoba: Zuzana Slušná