Aktuální stav řízení ke jmenování profesorem

uchazeč pracoviště obor název práce / přednáška zahájeno obhajoba jmenován
doc. MUDr. Jiří Malý, Ph.D. IKEM, Klinika kardiovaskulární chirurgie Chirurgie Současnost a perspektivy chirurgické léčby srdečního selhání 12. 5. 2020    
doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol Lékařská imunologie Akutní leukémie: přesné určení linie a vzniku zlepšuje výsledky léčby 12. 5. 2020    
doc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol Lékařská imunologie Cytometrické analýzy lymfocytů: fenotypizace u poruch imunity a hematologických malignit 24. 3. 2020    

doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

 

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

Lékařská fyziologie a patofyziologie

Úloha oxidativního stresu v rozvoji epilepsie

15. 10. 2019

 

 

Vydáno: 18. 9. 2019 / Odpovědná osoba: Zuzana Slušná