Aktuální stav řízení ke jmenování profesorem

uchazeč pracoviště obor název práce / přednáška zahájeno obhajoba jmenován

doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

 

Fyziologický ústav AV ČR v. v. i.

Lékařská fyziologie a patofyziologie

Úloha oxidativního stresu v rozvoji epilepsie

15. 10. 2019

 

 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Vydáno: 18. 9. 2019 / Odpovědná osoba: Zuzana Slušná