Aktuální stav habilitačních řízení

Tabulka umožňuje uspořádat údaje vzestupně nebo sestupně po kliknutí na položky v záhlaví (uchazeč, pracoviště, zahájeno atd.).

uchazeč pracoviště obor název práce / přednáška zahájeno obhajoba jmenován
MUDr. Jana Haberlová, Ph.D. Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol Dětská neurologie Zlepšení diagnostiky a léčby dědičných neuromuskulárních onemocnění dětí v ČR 2021/06/15    
RNDr. Daniel Smrž, Ph.D. Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol Lékařská biologie Harnessing the Immune Cells for Cancer Therapy 2021/02/23    
MUDr. Petra Laššuthová, Ph.D. Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Neurogenetická laboratoř Lékařská biologie Hledání vzácných a objevování nových příčin dědičných periferních neuropatií v ČR 2021/02/23    
Ing. Eva Klapková, Ph.D. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol Lékařská chemie a biochemie Aplikce moderních chromatografických metod v klinické laboratorní diagnostice 2020/11/10 2021/03/18  
MUDr. Lucie Šrámková, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol Pediatrie Relaps akutní lymfoblastické leukémie u dětí v éře cílené léčby 2020/06/09 2021/02/18  
MUDr. Michal Goetz, Ph.D. Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol Psychiatrie Časné psychopatologické projevy u potomků rodičů s bipolární afektivní poruchou – od genetického rizika k prvním symptomům 2020/05/12    
MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D.

Interní klinika 2. LF UK a FN Motol

Vnitřní nemoci Metabolická kompenzace pacientů s diabetes mellitus, bariéry dosažení cílů, možnosti a trendy léčby v ČR 2020/02/11    
MUDr. Irena Holečková, Ph.D. Neurochirurgická klinika FN Plzeň, LF UK v Plzni Neurologie Přínos evokovaných potenciálů při vyšetření stavů poruchy vědomí způsobené mozkovou lézí či farmakologicky vyvolané 2020/02/11 2021/03/18  
Valerie O’Leary, PhD. Ústav lékařské genetiky 3. LF UK Lékařská biologie Characterisation of molecular modulators of malignancy, neurodegeneration or endocrine adversity 2020/01/07    
MUDr. Gabriela Mahelková, Ph.D. Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol Oftalmologie Zkušenosti s využitím in vivo konfokální mikroskopie rohovky pro výzkum a klinickou praxi 2020/01/07 2020/11/19 2021/04/01
MUDr. Petr Libý, Ph.D. Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol Chirurgie

Neuroendoskopie: intraventrikulární, paraventrikulární, v léčbě arachnoidálních cyst, neuroendoskopicky asistovaná operativa kongenitálních a získaných patologií

2019/12/10 2020/06/18 2020/10/01
Ing. Václav Babuška, Ph.D. Ústav lékařské chemie a biochemie, LFP UK Lékařská chemie a biochemie Biokompatibilita a oseointegrace dentálních implantátů z nanostrukturního titanu 2019/10/29 2020/06/18 2020/09/01
RNDr. Markéta Kalinová, Ph.D. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK Lékařská biologie Molekulární typizace lymfomů a sledování minimální reziduální/diseminované nemoci 2019/09/05 2020/09/17

 

 

MUDr. Roman Chmel, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol

Gynekologie a porodnictví Experimentální transplantace dělohy v léčbě absolutního uterinního faktoru infertility 2019/04/09 2019/10/17 2020/01/01

MUDr. Ondřej Souček, Ph.D.

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

Pediatrie

Klinický přínos periferní kvantitativní CT denzitometrie a mechanografie pro diagnostiku osteoporózy u chronicky nemocných dětí

2019/02/05 2019/10/17 2020/02/01

MUDr. Libor Fila, Ph.D.

Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Vnitřní nemoci

Infekce, zánět a oxidační stres v bludném kruhu patogeneze plicního onemocnění při cystické fibróze: klinický význam a možnosti detekce a ovlivnění

2018/11/13 2019/11/21 2020/03/01

MUDr. Aleš Tomek, Ph.D.

Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Neurologie Antitrombotická léčba v sekundární prevenci ischemické cévní mozkové příhody 2019/04/09 2019/12/19 2020/03/01

MUDr. Peter Kubuš, Ph.D.

Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol

Pediatrie Elektrický management srdečního selhání u dětí a pacientů s vrozenou srdeční vadou 2019/02/05 2020/01/16 2020/04/01

MUDr. Jakub Kautzner, Ph.D.

Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol

Ortopedie

Využití artroskopické operační techniky v terapii syndromu femoroacetabulárního impingementu kyčelního kloubu

2019/06/11 2020/05/21 2020/08/01

MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D.

Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Neurologie

Objektivní a subjektivní poruchy kognice v časné diagnostice kognitivního postižení ve stáří

2019/05/14 2020/05/21 2020/09/01
Vydáno: 18. 9. 2019 / Upraveno: 23. 6. 2021 / Odpovědná osoba: Zuzana Slušná