Aktuální stav habilitačních řízení

uchazeč pracoviště obor název práce / přednáška zahájeno obhajoba jmenován

RNDr. Markéta Kalinová, Ph.D.

 

Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK

Lékařská biologie

Molekulární typizace lymfomů a sledování minimální reziduální/diseminované nemoci

5. 9. 2019

 

 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Vydáno: 18. 9. 2019 / Odpovědná osoba: Zuzana Slušná