Aktuální stav habilitačních řízení

Tabulka umožňuje uspořádat údaje vzestupně nebo sestupně po kliknutí na položky v záhlaví (uchazeč, pracoviště, zahájeno atd.).

uchazeč pracoviště obor název práce / přednáška zahájeno obhajoba jmenován
MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D.

Interní klinika 2. LF UK a FN Motol

Vnitřní nemoci Metabolická kompenzace pacientů s diabetes mellitus, bariéry dosažení cílů, možnosti a trendy léčby v ČR 2020/02/11    
MUDr. Irena Holečková, Ph.D. Neurochirurgická klinika FN Plzeň, LF UK v Plzni Neurologie Přínos evokovaných potenciálů při vyšetření stavů poruchy vědomí způsobené mozkovou lézí či farmakologicky vyvolané 2020/02/11    
Valerie O’Leary, PhD. Ústav lékařské genetiky 3. LF UK Lékařská biologie Characterisation of molecular modulators of malignancy, neurodegeneration or endocrine adversity 2020/01/07    
MUDr. Gabriela Mahelková, Ph.D. Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol Oftalmologie Zkušenosti s využitím in vivo konfokální mikroskopie rohovky pro výzkum a klinickou praxi 2020/01/07    
MUDr. Petr Libý, Ph.D. Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol Chirurgie

Neuroendoskopie: intraventrikulární, paraventrikulární, v léčbě arachnoidálních cyst, neuroendoskopicky asistovaná operativa kongenitálních a získaných patologií

2019/12/10    
Ing. Václav Babuška, Ph.D. Ústav lékařské chemie a biochemie, LFP UK Lékařská chemie a biochemie Biokompatibilita a oseointegrace dentálních implantátů z nanostrukturního titanu 2019/10/29    
RNDr. Markéta Kalinová, Ph.D. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK Lékařská biologie Molekulární typizace lymfomů a sledování minimální reziduální/diseminované nemoci 2019/09/05    
Vydáno: 18. 9. 2019 / Odpovědná osoba: Zuzana Slušná