Vědkyně 17 fakult Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova oslovila u příležitosti Mezinárodního dne dívek a žen ve vědě, který připadá na 11. února, vědkyně ze všech svých 17 fakult a vytvořila video, na nichž hovoří o svých výzkumných tématech a vztahu k vědě. Naši fakultu ve videu zastupuje dr. Lucie Šrámková z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol. Video je zveřejněno na youtube kanále univerzity (11. 2. 2021).

Náhledové foto: Vladimír Šigut, Univerzita Karlova

Vydáno: 11. 2. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Juan Zamora