Ústav anatomie přilákal na devět set návštěvníků

2. lékařská fakulta otevřela v  pátek 27. září na jediný večer v rámci celostátní akce Noc vědců pro veřejnost nový Ústav anatomie. Do budovy teoretických ústavů zavítalo celkem 892 návštěvníků. Děkujeme všem, kteří se přišli podívat, a děkujeme i všem, kteří se na Noci vědců v „anatomáku“ podíleli.

Návštěvníci mohli využít unikátní možnost prohlídky nového Ústavu anatomie 2. LF UK včetně piteven a špičkového technického zázemí pouhých několik dní předtím, než byl ústav uveden do provozu a začal sloužit výuce mediků. Jednalo se o jedinečnou příležitost. jakmile začnou anatomické sály sloužit k výuce na tělech dárců, nebudou veřejné prohlídky z etických a hygienických důvodů v takovém rozsahu v dalších letech možné.

Komentované prohlídky vedl po celý večer neúnavný vedoucí ústavu prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D., odborný garant celého programu. Vzhledem k velkému zájmu návštěvníků akce mu brzy začali pomáhat i další kolegové, aby se čekací doba zkrátila. Prohlídky tak oproti původnímu plánu místo jednou za hodinu probíhaly každých 15 minut! V průběhu prohlídky pitevních sálů a přilehlých prostor bylo možné vidět nebo si vyzkoušet virtuální pitevní stůl, chirurgické nebo laparoskopické šití, osteosyntetické přístupy na kostech, využití ultrazvuku v anatomii, palpační anatomii, vědeckou práci histologa nebo patologa s mikroskopem anebo sledovat videosnímek Objasnění vývoje lidského zárodku a plodu s odborným komentářem.

Vše probíhalo za asistence zaměstnanců Ústavu anatomie a lektorů anatomie z řad mediků 2. lékařské fakulty. Všem patří nesmírný dík za perfektní přípravu i zdárný průběh akce. Své vědomosti dokázali s nadšením předávat návštěvníkům dlouhých šest hodin v kuse téměř bez přestávek!

Na událost zvaly mimo jiné Česká televize a server flowee.cz, níže naleznete výběr z reportáží:

Vydáno: 2. 10. 2019 / Poslední aktualizace: 2. 10. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.