Tým Pediatrické kliniky o dětském diabetu

Na fotografii zleva: prof. Zdeněk Šumník, doc. Štěpánka Průhová, dr. Lenka Petruželková a prof. Jan Lebl. Foto: Michal Hladík.


V časopise Forum (číslo 47, 3/2019), který vydává Univerzita Karlova, vyšly rozhovory nebo články o činnosti týmu dětské endokrinologie a diabetologie Pediatrické kliniky 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole.

Ve Foru o své práci hovoří prof. Jan Lebl, přednosta Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol, a jeho kolegové prof. Zdeněk Šumník, doc. Štěpánka Průhová a dr. Lenka Petruželková.

Časopis je v tištěné podobě (doc. Jan Konvalinka na obálce) k dispozici zdarma na půdě fakult a dalších univerzitních pracovišť. Dostupný je rovněž on-line na tomto odkazu (téma začíná infografikou na s. 12).

Vydáno: 15. 11. 2019 / Poslední aktualizace: 15. 11. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Juan Zamora