Prof. Pavel Kolář nejen v pracovním prostředí

Proděkan a přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., v pořadu České televize Mistři medicíny (4. 11. 2020).

Vydáno: 5. 11. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Juan Zamora