Prof. Pavel Dřevínek k zavedení přelomového léku na cystickou fibrózu v Česku

Prof. MUDr. Pavel Dřevínek, přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, v reportáží na ČT24 (14. 9. 2020).

Vydáno: 14. 9. 2020 / Poslední aktualizace: 14. 9. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.