Prof. Josef Veselka o sportu a práci kardiologa

Prof. Josef Veselka, přednosta Kardiologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, v dokumentu České televize Mistři medicíny (3. 2. 2021).

Vydáno: 4. 2. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Juan Zamora