Lékaři Dětského kardiocentra 2. LF UK a FN Motol vloni transplantovali nejvíce pacientů za uplynulých deset let

Celkem pěti dětem transplantovali lékaři Dětského kardiocentra 2. LF UK a FN Motol v loňském roce nové srdce... Tisková zpráva s vyjádřením prof. MUDr. Jana Janouška, Ph.D., přednosty Dětského kardiocentra 2. LF UK a FN Motol, na webu FN Motol.

Vydáno: 3. 2. 2020 / Poslední aktualizace: 3. 2. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.