Dr. Zdeněk Hříbal o novém albu Bílé nemoci

Rozhovor s vedoucím lékařem dětské sonografie na Klinice zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol a hudebníkem MUDr. Zdeňkem Hříbalem v časopisu Vaše 7 (27. 1. 2020; Zdeněk Hříbal: Energií mě nabíjí moje práce, Renata Říhová, fotografie: Adam Hříbal).

 

Vydáno: 5. 2. 2020 / Poslední aktualizace: 5. 2. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.