Dr. Michal Zápotocký o dětských mozkových nádorech a kanadské zkušenosti

Rozhovor s lékařem a vědcem MUDr. Michalem Zápotockým, Ph.D. (Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol), v on-line magazínu Univerzity Karlovy Forum (4. 1. 2021; Zápotocký: Dětská neuroonkologie zažívá boom, autor: Pavla Hubálková, foto: Vladimír Šigut).

 

Vydáno: 5. 1. 2021 / Poslední aktualizace: 5. 1. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.