Doc. Keil k operaci slinivky šestiletého pacienta

O náročném endoskopickém zákroku, který vedl doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D., (Interní klinika 2. LF UK a FN Motol), píše server Pražský patriot (16. 4. 2019; Už ti bude dobře, Ivane. V Motole byla provedena výjimečná operace šestiletého Slováka).

Fotografie: FN Motol

Vydáno: 17. 4. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.