Doc. Jiří Ramba vydal knihu o nemocech Karla IV.

Knihu Záhada nemoci Karla IV. specialisty na čelistní a obličejovou chirurgii a emeritního přednosty Dětské stomatologické kliniky 2. LF UK a FN Motol doc. MUDr. Jiřího Ramby, DrSc., vydalo nakladatelství Karolinum (2020). Recenzuje ji web Cysnews.cz (28. 12. 2020; Tajemství nemoci Otce vlasti – „Záhada nemoci Karla IV.“, Jiří Cysař).

Vydáno: 29. 12. 2020 / Poslední aktualizace: 29. 12. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.