Doc. Jana Prausová v diskusi o léčbě karcinomu plic a jejím vývoji v Česku

Přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, vedoucí Komplexního onkologického centra FN Motol a předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP diskutovala na Vitalia.cz (7. 1. 2020; Přežít rakovinu plic? Dříve 10 měsíců, nyní více než dva roky).

Vydáno: 8. 1. 2020 / Poslední aktualizace: 8. 1. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.