Doc. Jana Prausová v debatě o pandemii, prevenci a strachu

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FNM a předsedkyně České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně v pořadu Partie CNN Prima News (14. 6. 2020; od 17:48).

Vydáno: 16. 6. 2020 / Poslední aktualizace: 16. 6. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.