Opatření děkana č. 9/2012

Platnost: 1. 10. 2012
Účinnost: od 1. 10. 2012
Gestor: Sekretariát děkanátu
Zrušeno: OD 12/2016

V Praze dne 1. 10. 2012

Opatření děkana č. 9/2012

V souvislosti s plněním zákona č. 111/98 Sb. o vysokých školách a v souladu s Organizačním řádem Univerzity Karlovy v Praze předkládám správné užívání názvů pracovišť 2. lékařské fakulty.
 

Správná formulace: Univerzita Karlova v Praze
2. lékařská fakulta
pracoviště
(např. Interní klinika)
adresa – ulice (např. V Úvalu 84)
PSČ  Obec (např. 150 06 Praha 5 – Motol)
 
Zkrácený název fakulty: 2. LF UK
 
Zkrácený název společného pracoviště fakulty a Fakultní nemocnice, nemocnice:
 
  2. LF UK a FN Motol
2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
2. LF UK a ÚVN

 

V příloze přikládám přehled všech správných názvů pracovišť 2. lékařské fakulty.

doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.
děkan fakulty

Vydáno: 1. 10. 2012 / Poslední aktualizace: 26. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Ivana Soukupová