Opatření děkana č. 4/2014

Platnost: 25. 8. 2014
Účinnost: od 25. 8. 2014
Gestor: Oddělení informačních systémů
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
2. lékařská fakulta
V Úvalu 84, Praha 5 – Motol


Dlouhodobé ukládání elektronických dat

V souvislosti s odstraněním nedostatků zjištěných v rámci kontroly Státního ústavu pro kontrolu léčiv v souvislosti s dodržováním zák. č. 378/2OO7 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, ukládám Oddělení informačních systémů 2. lékařské fakulty UK a FN Motol ve spolupráci s Klinikou dětské onkologie a hematologie 2. lékařské fakulty UK a FN Motol neprodleně zajistit dlouhodobé ukládání a provozní zálohování výsledkových protokolů finální kontroly HLP a primárních záznamů po dobu 30 let od jejich vytvoření, a to v souladu s platnou právní úpravou a předpisy Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Za splnění tohoto opatření odpovídá vedoucí Odd. informačních systémů 2. LF UK a FNM.

 

V Praze dne 25. 8. 2014 prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan fakulty

 

Vydáno: 27. 8. 2014 / Poslední aktualizace: 26. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Andresová