Opatření děkana č. 10/2012

Platnost: 21. 11. 2012
Účinnost: od 1. 10. 2012
Gestor:
 

V Praze dne 21. 11. 2012

Opatření děkana č. 10/2012

jímž se stanoví výše úhrad za administrativní úkony pro Univerzitu třetího věku:
 

1. ročník 500 Kč
 
2. ročník 500 Kč
 

Toto opatření nabývá účinností dne 1. 10. 2012.
 

  doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.
děkan fakulty
 
 
Vydáno: 21. 11. 2012 / Odpovědná osoba: Helena Ulovcová